Đại Thoại Tây Du Chính Thức Khai Mở  Với Chuỗi Sự Kiện Vô Cùng Hấp Dẫn Dành Cho Chư Tiên Tại Máy Chủ Hắc Hùng Tinh

 

 Sự Kiện Khai Mở Server 

 

 

 Sự Kiện Ưu Đãi Server Mới  

 

 

 Quà Đăng Nhập

 

 

 Quà Tân Thủ - Đặc Quyền VIP Chơi 68

 

 

 Khoe Ảnh Nhận Quà

 

 

 Sự Kiện Đua Top Server Mới 

 

 

 

Chúc Chư Tiên Chơi Game Vui Vẻ !

Tin tức liên quan

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Server Mới Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Server Hoạt Động Đặc Sắc Server Mới Đặc Quyền Vip Đua Top Lực Chiến Đại Thoại Tây Du Quà Tân Thủ Đại Thoại Tây Du